FN’s 17 verdensmål

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

I Nordic Waste A/S er vi optaget af verdensmålene – simpelthen fordi det er sund fornuft. Selv mindre lokale tiltag har efter vores opfattelse en betydende berettigelse i bestræbelser på at ændre på det globale billede. Vi kalder det ”Nærdygtighed”.

Nordic Waste A/S og ”Nærdygtighed”.

 • CO2 besparende drift.
  99,5 % af den til Nordic Waste A/S indleverede jord forbliver på vores matrikel. Jorden skal altså ikke gen læsses eller transporteres til en anden slutdestination. Sammenlignet med andre konkurrerende løsninger så spare det på CO2 udledningen.
 • Affaldssortering.
  Nordic Waste A/S er en virksomhed i miljøbranchen. Det falder os helt naturligt at sortere affald helt ned på kontorniveau. Det gør vi så.
 • Energiomlægning.
  Nordic Waste A/S har omlagt energiforsyningen til vort kontorbyggeri. Fra oliefyr til luft til vand varmepumpe. Omkostningen til opvarmningen er nedbragt med 25 %.
 • Rensning af overfladevand.
  Nordic Waste A/S råder samlet set over ca. 57 ha. Heraf er en del belagt med faste belægninger. De store arealer genererer en del regnvand, som skal bortledes. I Nordic Waste A/S ønsker vi ikke på nogen måde at bortlede vand, der ikke overholder de stillede grænseværdier. Af sikkerhedsmæssige årsager har vi installeret et rensesystem fra H2o Nordic, der består af et sandfilter og to filtre med aktivt kul. Vandet kan recirkuleres i systemet, hvorved et højt renseniveau opnås.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os