Green Team

Green teamet består af studerende der er i gang med at læse hhv. deres kandidat og bachelor. Tanken er at danne en arbejdende tænketank, bestående af nogle af de dygtigste og bedste indenfor sit studieområde.

Teamet består af:

Sofia
Er diplomingeniør i kemi og igang med at læse en civilingeniør i kemi og bioteknologi

Jacob
Er i gang med at studere en bachelor i HA(jur.) på Aarhus BSS

Emma
Er i gang med at studere en bachelor i international virksomhedskommunikation i spansk

Tanken er at Green teamet gennem tværfagligt arbejde sammen skal udfordre Nordic Waste A/S og inspirere til innovativ tænkning til at løse fremtidens miljømæssige udfordringer indenfor Nordic Waste A/S virkefelt. Ydermere arbejder de studerende også sideløbende med deres egne specifikke og mere konkrete opgaver for Nordic Waste A/S.

Sammen skal Green teamet være innovative, kreative og løsningsorienterede. Med udgangspunkt i Randers Kommune og Nordic Wastes placering mellem Aarhus og Randers skal vi hjælpe udviklingen af nye bæredygtige miljøløsninger på vej i hele området. Vi skal dele vores viden og indsigt med andre miljøvirksomheder i området, så vi tilsammen udgør et tyngdepunkt – en cluster for miljøvirksomheder i Randers og omegn.

Vi stiller os derfor også til disposition for Randers Kommune og Erhvervssamarbejdet i Randers. Vi tilbyder at Green teamet yder en indsats i forbindelse med innovation og problemløsninger indenfor miljø og grøn omstilling, til gavn for virksomhederne og til gavn for hele Kronjylland med Randers i centrum.

Sammen vil vi udgøre en stærk vidensklynge, der kan være med til at styrke områdets kompetencer indenfor miljø og bæredygtighed. Med opbakning fra Randers Kommune vil vi være det naturlige valg.

Har nogen i vores netværk brug for at endevende/rendyrke en problemstilling eller ser mulighed i et samarbejde med vores Green team, så kontakt vores forretningsudvikler Jesper Schmidt Poulsen: jsp@nordicwaste.dk.

Projekter

Arbejdet med at undersøge hvilke muligheder Nordic Waste har for at påtage sig opgaven for at rense Høfde 42 jorden.

Arbejdet med at få en ny hjemmeside, samt nogle videoer som virksomheden kan bruge til at promovere hvad det er Nordic Waste A/S laver.

Green teamet har påtaget sig opgaven at få samlet nogle virksomheder i samarbejde med Randers Kommune til sparring i forhold til den grønne omstilling i Randers Kommune, for at forbedre forholdene og kunne arbejde innovativt for grønne løsninger.

Arbejdet på FNs verdensmål og hvordan Nordic Waste A/S kan optimere og levere inden for FNs 17 verdensmål.

Foruden de tværfaglige opgaver, får hver studerende også sine individuelle opgaver, som passer til deres uddannelse. Her er et udsnit af de individuelle opgaver som de studerende har arbejdet med:
– Arbejdet på at måle og opsætte pumpe til vaskeanlæg
– Analysere bakteriesammensætning til biologisk rensning
– Arbejdet med muligheden for termisk jordrensning
– Arbejdet med udarbejdelse af kontrakter
– Arbejdet med udarbejdelse af annoncer og tekstforfatning