Åbningstider: Man-Tor: 07 - 17 Fredag: 07 - 15 Lør-søn: efter aftale

Jordtip

Siden starten af 60’erne er der blevet gravet ler, til fremstilling af letklinker, på den østlige del af Ølstbakker.

Dette var ganske sikkert fortsat, såfremt finanskrisen ikke havde sat en brat stopper for afsætningen af letklinker/Leca nødder.

I det gamle Aarhus amt, havde man lavet en reetableringsplan og pligt, for råstofområdet. Der blev, i den forbindelse, givet tilladelse til opfyldning af de dele af lergraven, hvor råstofindvind var afsluttet.

Nordic Waste A/S overtog i maj 2018 driftsansvaret for projektet, og har sidenhen, i samarbejde med Randers Kommune og Region Midtjylland, udvidet reetableringsområdet og muliggjort modtagelsen af lettere forurenet jord, med forhøjede værdier på nikkel og arsen.

Lergraven er geologisk ideel til anbringelse af ren og lettere forurenet jord, idet plastisk ler er nærmest uigennemtrængeligt. Der er lavet boringer i hele lergraven, og i bunden af graven er der boret 50 meter lodret ned. I boringen blev der udelukkende konstateret ubrudt ler og dermed kan det konkluderes, at grundvandet er særdeles godt beskyttet. Formålet med at fylde lettere forurenet jord i lergraven er, at realisere den efterbehandlingsforpligtigelse som grundejer har, overfor regionen, og gøre det indenfor en tidsramme som er overskuelig. Lergraven er, som tidligere nævnt, godt beskyttet imod udvaskning, hvilket gør at Nordic Waste A/S og deres kunder, på betrykkende vis, kan anvise, modtage og indbygge jord til nyttiggørelse i projektet.

Når reetableringen er tilendebragt, vil området blive åbnet for offentligheden. Der vil blive anlagt stier, søer, og en multibakke til anvendelse både sommer og vinter. Projektet er dog stadig åbent for nye ideer, som kan tænkes ind, ved senere lejlighed.