Karteringsplads

Modtagelse af jord til kartering og / eller rensning

Jord, der ikke er analyseret i henhold til gældende regler eller som ved analyse ikke opfylder vores modtagekriterier på jordtippen, modtages i stedet på vores plads for kartering og jordrensning.

Er et af disse modtagekriterier overskredet for så vidt angår vores jordtip, skal jorden køres ind til rensning:

StofIndhold i mg/kg TS
Bly400
Cadmium5
Kobber1.000
Krom, total1.000
Kviksølv3
Zink1.000
Arsen40
Nikkel120
PAH, total40
Banz(a)pyren3
Dibenz(a,h)pyren3
C5-C35 kulbrinter, heraf:
C5-C10 Kulbrinter (benzin
C10-C25 Kulbrinter (gasolie)
300
25
200

Der må kun tilføres jord til pladsen for kartering og jordrensning efter anvisning fra en kommunal miljø- eller affaldsmyndighed.

Hvis der kommer forespørgsler på jord indeholdende stoffer der ikke er reguleret af miljøgodkendelsen, vil det være op til miljømyndigheden forudgående at vurdere muligheden for modtagelse.

Vore fortrin
Vi er gode til modtagelse af meget store mængder jord til analyse og / eller rensning. Og vi tager imod året rundt – uanset vejrets beskaffenhed.

Ligeledes har vi specialiseret os i modtagelse af ikke stakbar jord til analyse og / eller rensning. Også her kan vi modtage meget store mængder pr. dag.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os