Jord

Der er stor forskel på forskellige typer af jord, samt hvor jorden kommer fra. Ofte er der tale om overskudsjord, når vi håndterer jord på vores anlæg.

Forurenet jord er karakteriseret som jord der ikke overholder grænseværdierne for forskellige stoffer bestemt af Miljøstyrelsen. Jorden opdeles i rent jord (klasse I), lettere forurenet jord (klasse II) og forurenet jord (klasse III og IV), baseret på indholdsstofferne og værdierne af dem. Mange steder i Danmark er jorden forurenet eller lettere forurenet, specielt byzonerne, der siden 2008 som udgangspunkt er blevet klassificeret til at være lettere forurenet jord. Dette vil sige, at ved bebyggelser eller opgravning i byzoner skal jorden som udgangspunkt behandles som lettere forurenet og derfor håndteres og afskaffes på korrekt vis. Størstedelen af det forurenet jord skyldes altså ikke kemikalieudslip, men stammer i stedet tilbage fra istiden, hvor mange af de forurenende stoffer blev spredt med isen. Ligeledes stammer forureningen fra mennesker, biler og industrien. 

Størstedelen af den jord vi modtager kommer fra byggeindustrien f.eks. grunde, hvor der tidligere har været huse eller lejligheder, som er blivet revet ned og hvor der efterfølgende graves ud, så der kan blive plads til nye lejlighedsbyggerier. Det betyder altså, at meget af den jord vi modtager er “baghave jord”. 

Om jord er forurenet er ikke mulig at lugte eller se, det kræver derfor laboratorieanalyse. Alt den jord som vi modtager er blevet analyseret så vi ved hvad den indeholder samt hvilken klasse den tilhører. Vi modtager selvfølgelig kun jord som vi har godkendelse til.

Vi tilbyder en løsning hvor jorden, afhængig af klasse, i stedet for at blive deponeret, bliver anvendt til nyttiggørelse eller bliver renset og genanvendt. Ren jord (klasse I) samt lettere forurenet jord (klasse II), bruges til nyttiggørelsesprojektet i vores jordtip. Det er de færreste der har mulighed for, at benytte lettere forurenet jord (klasse II) til nyttiggørelse. Det kan vi, da vores jordtip har en unik og uigennemtrængelig lermembran, som også er beskrevet under Jordtip. Forurenet jord (klasse III og klasse IV) er jord som indeholder tungmetaller, olie, pesticider mm. Den jord bliver i mange tilfælde blot sendt til deponi, frem for at blive renset. Hos Nordic Waste modtager vi forurenet jord og renser den. Det kan både være biologisk eller kemisk rensning. Udgangspunktet med rensningen er, at nedbryde og/eller koncentrere forureningen, for at kunne recirkulere det rensede jord.