Jordtip

Siden starten af 60’erne er der blevet gravet ler, til fremstilling af diverse lerprodukter, på den østlige del af Ølstbakke. Udvindingen stoppede omkring 2008, men fremstillingen af lerprodukterne havde efterladt et stort hulrum i landskabet. Dette hulrum blev i 2018 overtaget af Nordic Waste A/S, som i forbindelse med overtagelsen af området forpligtede sig til, at gendanne naturområdet i tæt samarbejde med Dansk Naturfredningsforening, Region Midtjylland og Randers Kommune. Samarbejdet har resulteret i en genetableringsplan som har fokus på biodiversitet, samt at give borgerne i Ølst et rekreativt område. Naturen vil ved den færdige reetablering bl.a. bestå af to søer. 

Hos Nordic Waste A/S har vi igennem vores forretningsområder en ideel mulighed for, at genopfylde hullet med den jord, som vi modtager, behandler og renser. Jordtippen har det særlige karakteristika, at den består af plastisk ler, som er et stof der er uigennemtrængeligt. I forhold til jordforholdene, har Nordic Waste A/S igennem uafhængig tredjepart fået foretaget boringer ned i 50 meters dybde for med sikkerhed, at fastslå om leret havde været brudt – dette er sket med henblik på at sikre grundvandet. Dermed danner den lerholdige jord en form for kapsel under jordtippen, som beskytter grundvandet mod forurening.