Karteringsplads

Alt jord Nordic Waste håndterer, overholder lovkravene og de miljøgodkendelser der bliver givet. Det vil sige at alt jord vi arbejder med er blevet analyseret for indholdsstoffer. Hvis ikke jorden allerede er blevet analyseret når de ankommer til Nordic Waste, bliver jorden kørt på karteringspladsen hvor vi tager prøver ogefterfølgende sender dem til en tredjeparts laboratorie, så vi med sikkerhed ved, hvad den forurende jord indeholder. Dette er en vigtig proces, da det har betydning for, hvordan vi skal håndtere den forurende jord. På den måde er vi altid sikre på, hvad jorden indeholder og dermed kan behandle jorden efter de korrekte forhold og sikkerhedsforanstaltninger.