Ressourcecenter

Hos Nordic Waste går vi ind for genanvendelse og cirkulær økonomi. Derfor sælger vi sten og sand som stammer fra den jord vi renser. Stenene og sandet er blevet renset og testet med laboratorieprøver, og er derfor kategoriseret som rene. Det er vigtigt, at vi husker at genbruge det materiale som allerede er tilgængeligt for ikke, at tære mere end højest nødvendigt på Jordens ressourcer. Ligeledes undgår vi, at uberørt natur bliver gravet op, at tære på jordens råstoffer og at ødelægge naturen.

Byggeindustrien er den industri, som har det største behov for jord, sand og sten til blandt andet underlag når der bygges huse, veje mm. Dette er også en industri, som er begyndt at fokusere på bæredygtighed, både som følge af efterspørgslen, men også da det er en meget ressourcetung industri. Ved at benytte Nordic Waste’s rensede sand og sten kan det være med til, at gøre Jeres projekt mere bæredygtigt og derigennem hjælpe Jer i den rigtige retning, i stedet for at gå ud og bruge “nyt” jord som bliver gravet op fra uberørt natur. Så hvorfor ikke bruge genanvendt jord? Det er nemlig en bedre og mere miljøvenlig løsning. Således at vi alle har jord og ressourcer til mange tusind år endnu og sammen passer på Jorden til de næste mange generationer.