Sikkerhed

Sikkerheden er den højeste prioritet hos Nordic Waste A/S, da vi arbejder med forurening som på lang sigt kan udgøre en potentiel sundhedsrisiko. For at sikre, at dette skræksenarie ikke bliver aktuelt, har vi blandt andet opstillet et spilde- og vandrensningsanlæg, som benyttes til at rense vandet fra vaskeanlæg samt opsamler alt spildevand fra anlægget. 

Samtidig har vi bygget et solidt fundament af beton, hvor den forurenede jord opbevares inden rensning, så forureningen ikke kan sive væk og der altid er styr på den. 

Vores jordtip består af en lerholdig jord, som danner en kapsel og dermed beskytter grundvandet og omgivelserne mod forurening og nedsivning, hvorfor det er sikkert at kunne anvende jord til nyttiggørelse i jordtippen. 

Hos Nordic Waste A/S er det ikke blot naturen og jorden vi er bekymret for, men også vores hårdtarbejdende og værdsatte medarbejdere, derfor har vi stort fokus på, at vores medarbejdere anvender det rette sikkerhedsudstyr og bliver grundigt oplært inden de skal arbejde på pladsen. Medarbejderne bliver derudover løbende sendt på kurser, så de vedligerholder deres faglige viden og udvikler deres kompetencer.