Vaskeanlæg

Hos Nordic Waste A/S har vi istandsat og modificeret et jordvaskeanlæg, så det nu kan bruges til at recirkulere råstoffer ud af den behandlede jord. Formålet med det er at sten og jord vaskes rene, så de kan indgå i nye produkter. Dette sker gennem forskellige processer. Inden jorden kommer ind i jordvaskeanlægget er den blevet analyseret, således at vi præcis ved, hvad jorden indeholder og hvilken behandling der skal anvendes. Jorden bliver transporteret ind i vaskeanlægget på et transportbånd, hvor første process er fjernelse af materialer der er over 90 mm samt metaller, der måtte være i jorden. 

Herefter starter vaskeprocessen. Jorden bliver desuden udvasket for materiale over 8 mm og letvægts partikler bliver fjernet fra jorden, samt den bliver udvasket for materialer under 8mm. Derefter sendes jorden til en cyklon som fjerner partikler over 63 𝜇m. Det er i denne process at jorden med forurenings partikler bliver sorteret fra den rene sandfraktion. Den rene sandfraktion bliver transporteret ud i bunke og der tages nye analyser for at være sikker på at sandet overholder kravene til genanvendelse. Det sand som ikke er blevet udtaget grundet at den ikke var ren, bliver videresendt i jordvaskeanlægget sammen med alt det vand der er blevet brugt under hele renseprocessen. Det bliver sendt igennem en silt master og sidebåndspresser, hvor der bliver produceret en koncentreret filterkage som behandles korrekt. 

Vandet bliver i denne process presset ud og sendt direkte til vores vandrensningsanlæg, hvor vandet bliver renset ved hjælp af et sandfilter, aktiv kulfilter og andre metoder. De rene sten og sand, som er blevet behandlet kan derefter anvendes som recirkulerede råstoffer. Denne process er en sikker måde at behandle jord på, hvor hvert step er gennemtænkt og testet. Derved sikre vi at der ikke sker udslip igennem denne process, men samtidig ikke går på kompromi med kvaliteten af de rene råstoffer.