Åbningstider: Man-Tor: 07 - 17 Fredag: 07 - 15 Lør-søn: efter aftale

Nordic Waste A/S

Som udgangspunkt er målet, hos Nordic Waste A/S, at der ikke genereres affald. Når vi endnu ikke helt kan undgå dette, skal produkter, som har udtjent deres formål, være behandlet på en sådan måde, at de enten kan genanvendes direkte til et nyt produkt, eller som led i en ny produktion.

Nordic Waste A/S er stiftet af 5 initiativrige personer, med mange års erfaring, som alle er drevet af ideen om at skabe en virksomhed, der bliver førende indenfor håndtering og genanvendelse af affald og restprodukter fra industrien.

Vores navn indikerer også, at vi ser os selv være en del af det globale cirkulære affaldsnetværk. Vores kontakter og samarbejdspartnere, fra hele Europa, drager stor fordel af netværket, når de har brug for bestemte varestrømme til deres produktion.

Nordic Waste A/S har hovedbase i Ølst, mellem Aarhus og Randers. Vi råder over 57 hektar med et tidligere fabriksområde, der løbende bliver moderniseret og omdannet til et behandlingsanlæg, som kan modtage, sortere og opbevare restprodukter, efterspurgt af industrien.

Nordic Waste A/S driver også Danmarks største privatejede jordtip.
Et nyttiggørelsesprojekt i samarbejde med Region Midtjylland. Her bliver en tidligere lergrav modeleret og bragt tilbage til sit oprindelige udgangspunkt. Når projektet er tilendebragt, kan området overdrages til Randers kommune. Det er her meningen at området skal kunne tilbyde flere typer af fritidsaktiviteter, blandt andet løbestier, cykelstier, bålpladser og en skibakke. Desuden vil der, på baggrund af et ønske fra Danmarks naturfredningsforening, også være implementeret 2 søer, i det færdige projekt.

Medarbejderne i Nordic Waste A/S har mange års erfaring inden for håndtering af jord, affald og restprodukter, samt logistik til lands og til vands. Vores mål er altid at kunne tiltrække de dygtigste medarbejdere, samt sikre at al affald genanvendes til nye produkter.

Nordic Waste A/S kan kun lykkes, hvis vi opfylder vores kunders krav om cirkulære miljørigtige løsninger, som er bæredygtige og innovative. Derfor har vi opstillet en række krav til os selv, og hvordan vi driver virksomheden, så det vil være til gavn for kommende generationer.

Nordic Waste A/S ser frem til at høre fra Jer. Vi vil gøre vores yderste for at finde en løsning som tilgodeser lige netop Jeres behov.