Om os

Hos Nordic Waste A/S sørger vi for en bæredygtig jordhåndtering af din overskudsjord. Om det er ren jord, lettere forurenet jord eller forurenet jord. Ligeledes modtager vi også andre restprodukter fra industrien.

Vi er specialister i behandling af forurenet overskudsjord og restprodukter fra industrien, hvor vi sørger for at upcycle jorden til rene råstoffer.

På vores anlæg i Ølst beliggende mellem Aarhus og Randers modtager og behandler vi de indkomne produkter med henblik på størst mulig genanvendelse eller nyttiggørelse.

Vores jordhåndtering af industriens overskudsjord indebærer flere elementer. Vi har et stort jordvaskeanlæg, hvor igennem vi kan rense forurenet jord rent. Når den forurenet jord har været igennem vaskeanlægget kan vi recirkulere de rensede sten og det rensede sand. Et andet element af vores jordhåndtering, er vores jordtip. Vores jordtip er Danmarks største privatejede jordtip. Jordtippen er et nyttiggørelsesprojekt, hvor Nordic Waste i samarbejde med Region Midtjylland modellerer en tidligere råstofgrav tilbage til sit oprindelige udgangspunkt. Når nyttiggørelsesprojektet med tiden er tilendebragt, vil området fremstå som gendannet natur. Der vil dog forinden blive skabt 2 søer med baggrund i et ønske fra Danmarks Naturfredningsforening. Området vil på det tidspunkt kunne anvendes til andre miljøfremmende gøremål, eller udlægges til naturområde til gavn for primært lokalbefolkningen i og omkring Ølst.

Vi råder i alt over et areal på 90 ha., hvilket indebærer vores ressourcecenter, vaskeanlæg og jordtip.

Som vores navn også indikerer, er vi en del af det globale cirkulære netværk for jord og restprodukter. Vi drager stor fordel af vores kontakter og samarbejdspartnere fra hele Europa. Ligeledes har vores medarbejdere mange års erfaring med håndtering af jord, affald og restprodukter samt logistik til lands og til vands.

Play Video
Klik HER og lær om de tekniske processer hos Nordic Waste

Jord

Karteringsplads

Vaskeanlæg

Jordtip

Ressoursecenter

Sikkerhed

Vores mission og vision

Mission:
At modtage og oparbejde affaldsfraktioner med henblik på at genanvende eller nyttiggøre affaldet i/til nye produkter.

Vision:
At give jorden nyt liv.

Vores mission om en renere natur og et bedre samfund til kommende generationer vil kun lykkes, hvis vi er i stand til at opfylde vores kunders ønsker om cirkulære miljørigtige løsninger. Vi stiller derfor løbende strenge krav til os selv, om at være mere bæredygtige og innovative.

I Nordic Waste A/S ser vi frem til at høre fra Jer – hvad enten I er indenlandske eller udenlandske kunder. Vi vil altid gøre vores bedste for at finde en løsning som tilgodeser lige netop jeres behov.

Vi tales ved.

Bestyrelse

Lene Lange

Christian Ø. Nielsen

David York

Søren Gran

Kim Lange