Om os

Hos Nordic Waste A/S er vi specialister i behandling af forurenet jord og restprodukter fra industrien m.v.

På vores anlæg i Ølst beliggende mellem Aarhus og Randers modtager og behandler vi de indkomne produkter med henblik på størst mulig genanvendelse eller nyttiggørelse.

Vi råder i alt over et areal på 57 ha., et behandlingsanlæg til jord og restprodukter ligesom vi driver Danmarks største privatejede jordtip. Jordtippen er et nyttiggørelsesprojekt, hvor Nordic Waste i samarbejde med Region Midtjylland modellerer en tidligere råstofgrav tilbage til sit oprindelige udgangspunkt.

Når nyttiggørelsesprojektet med tiden er tilendebragt, vil området fremstå som gendannet natur. Der vil dog forinden blive skabt 2 søer med baggrund i et ønske fra Danmarks Naturfredningsforening. Området vil på det tidspunkt kunne anvendes til andre miljøfremmende gøremål, eller udlægges til naturområde til gavn for primært lokalbefolkningen i og omkring Ølst.

Som vores navn også indikerer, er vi en del af det globale cirkulære netværk for jord og restprodukter. Vi drager stor fordel af vores kontakter og samarbejdspartnere fra hele Europa. Ligeledes har vores medarbejdere mange års erfaring med håndtering af jord, affald og restprodukter samt logistik til lands og til vands.

Vores mission om en renere natur og et bedre samfund til kommende generationer vil kun lykkes, hvis vi er i stand til at opfylde vores kunders ønsker om cirkulære miljørigtige løsninger. Vi stiller derfor løbende strenge krav til os selv, om at være mere bæredygtige og innovative.
I Nordic Waste A/S ser vi frem til at høre fra Jer – hvad enten I er indenlandske eller udenlandske kunder. Vi vil altid gøre vores bedste for at finde en løsning som til gode ser lige netop jeres behov.

Vi tales ved.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os