Ressourcecenter

På Nordic Waste ressourcecenter modtager vi mange former for affald og restprodukter fra industrien med henblik på nyttiggørelse. Alt indgående produkter registreres, hvorefter de bliver forberedt til genbrug, enten hos os selv eller hos eksterne samarbejdspartnere – og så genanvendt.

Nordic Waste fik de første miljøtilladelser primo 2019 og er allerede nu en seriøs partner i den cirkulære økonomi.

Gennem løbende udvikling af teknologier arbejder vi til stadighed på at gøre teori til praksis, for på den måde at indlemme endnu flere affaldsprodukter og restprodukter fra industrien i den cirkulære økonomi.

Vore fortrin

Vi er gode til modtagelse af meget store mængder slaggejord EAK kode 19.01.12, beton, forurenet beton, asfaltbrokker, isolering, ballast fra jernbanespor samt feje- og brøndsand. Og vi tager imod året rundt – uanset vejrets beskaffenhed.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os