Åbningstider: Man-Tor: 07 - 17 Fredag: 07 - 15 Lør-søn: efter aftale

Ressourcecenter

Nordic Waste A/S ressourcecenter modtager de fleste former for affald til nyttiggørelse.
Alt affald registreres, hvorefter det bliver forberedt til genbrug, hos os selv, eller ved eksterne samarbejdspartnere. Eksempel: betonbrokker knuses, frasorteres jern og andet affald, hvilket efterlader
et rent produkt, som kan erstatte jomfruelige materialer såsom stabilgrus.

Ressourcecenteret tilbyder modtagelse af mange typer affald, og vi udvider hele tiden vores kompetencer gennem anvendelse af BAT, så flest mulige affaldsfraktioner kan genanvendes i nye produkter, eller nyttiggøres i industrien.

Nordic Waste A/S ér, og vil fortsat være, en aktiv og seriøs partner i den cirkulære økonomi.
Gennem løbende udvikling af teknologier, samt i tæt samarbejde med producenter, vil vi gøre teori til praksis, for på den måde at lade flere affaldsfraktioner indgå i den cirkulære økonomi.

Nordic Waste A/S vil være videnscenter for udvikling og innovation, der kan minimere affaldsfraktioner som ikke indgår i den cirkulære økonomi, på nuværende tidspunkt. Ligeledes føler vi det også som vores pligt, at kommende generationer kan nyde naturen og leve i et godt miljø, som tidligere generationer har gjort det.