Ydelser

Nordic Waste jordtip

Nordic Waste kan på jordtip modtage og nyttiggøre følgende jordtyper:

 • På EAK koderne 17 05 04 og 19 12 09
 • Uden for områdeklassificering
 • Indenfor for områdeklassificering
 • Tidligere dyrket landbrugsjord
 • Jord fra vejrabatter
 • Jord med lav TS og højt indhold af organisk materiale
 • Dokumenteret Kl. I jord
 • Dokumenteret Kl. II jord
 • Jord med forhøjet indhold af Nikkel og Arsen
 • Dokumenteret Kl. I jord med brokker
 • Dokumenteret Kl. II jord med brokker

Jorden skal være dokumenteret efter MST retningslinjer, eller anvist af kommunen.

Nordic Waste ressourcecenter

Nordic Waste tilbyder modtagelse af næsten alle typer affald eller restprodukter, som enten kan genanvendes eller nyttiggøres i industrien, med fokus på den cirkulære økonomi.

På vores behandlingsanlæg, som bliver drevet efter BAT, kan vi tilbyde modtagelse af følgende fraktioner:

 • Boremudder
 • Slaggejord
 • Fejesand
 • Sandfangsand
 • Vejbrøndsand
 • Jord til kartering
 • Dokumenteret Kl. IV jord
 • Jord til biologisk og mekanisk rensning

Fælles for jorden er evt. afvanding – analysering – sortering og biologisk rensning, med henblik på nyttiggørelse i forskellige fyldprojekter. Er jorden ikke egnet til nyttiggørelse, har vi aftaler med anlæg i udlandet, som kan modtage jorden.

Vi modtager og behandler også:

 • Rene betonbrokker, brokkerne knuses, renses for affald, og anvendes i projekter.
 • Beton/tegl brokker, brokkerne knuses, renses for affald, og anvendes i projekter.
 • Asfaltbrokker, knuses, renses for affald, anvendes i projekter
 • Ballast fra jernbanespor, sorteres for jord, knuses, anvendes i asfaltindustrien.
 • Blandet bygge- og anlægsaffald, sorteres i genanvendelige fraktioner, afsættes til nye produkter.
 • Brændbart affald, neddeles og forbrændes på anlæg, til produktion af el og varme.
 • Alle typer træaffald, sorteres, neddeles, anvendes til spånplader eller energiudnyttelse.
 • Brugt isolering til genanvendelse, sorteres, knuses, anvendes som tilslag i industrien.
 • Glas, mellemlagring før nyttiggørelse i DK eller udlandet.
 • Plastaffald, sorteres i PP/PE, til genanvendelse og energiudnyttelse. PVC til deponi.
 • Have/parkaffald, sorteres og knuses maskinelt, biomasse og kompost afsættes til energiudnyttelse og jordforbedrings produkt.
 • Brugte gipsplader, sorteres og afsættes til ny gipsplade produktion.
 • RDF affald til energiudnyttelse, sorteres og blandes efter energiindhold, afsættes til industrien.

Restprodukter vi modtager og behandler:

 • Kulflyveaske
 • Kulbundsaske
 • Bioflyveaske fra træ og halm
 • Biobundaske fra træ og halm
 • Røgrensningsgips

Salg af genbrugsmaterialer:

 • Kontakt os for nærmere information

Har I affald der ikke er nævnt ovenfor, er I altid velkommen til at ringe eller sende os en mail, så har vi helt sikkert også en løsning til Jeres affald.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os